× ABONNEREN

Lokale zwelling van de gingiva die berustte op een perifere reuscellaesie

Een 29-jarige vrouw klaagde bij haar tandarts over een lokale zwelling van de gingiva die gemakkelijk bloedde bij het tandenpoetsen en sinds ongeveer 1 jaar aanwezig was. Bij de differentiële diagnose werd gedacht aan epulis gravidarum, perifere reuscellaesie en perifeer ossificerend granuloom. Na algehele verwijdering van de zwelling bevestigde histopathologisch onderzoek een perifere reuscellaesie. Bij een perifere reuscellaesie moet grondige excochleatie van het onderliggende bot plaatsvinden. Als de botwanden goed worden gereinigd, treedt zelden een recidief op.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje