× ABONNEREN

Lokaliseren van het foramen mentale

Radiologie

Door op 09-09-2016

Het is belangrijk te weten waar het foramen mentale is gelegen bij het geven van lokale anesthesie in de onderkaak en bij verschillende chirurgische behandelingen in het premolaargebied van de onderkaak. De plaats van het foramen mentale kan aanzienlijke variatie vertonen. In verschillende onderzoeken werd het foramen aangetroffen ergens in het gebied tussen cuspidaat en distaal van de eerste molaar. In dit onderzoek is nagegaan of de positie van het foramen kon worden bepaald op panoramische röntgenopnamen.

Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van 100 panoramische röntgenopnamen van patiënten in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Drie tandartsen scoorden op deze opnamen de ligging van het foramen mentale ten opzichte van de kronen en apices van de naburige gebitselementen. Na 1 maand deden de waarnemers dezelfde opdracht nog een keer om de betrouwbaarheid van de waarnemingen te kunnen bepalen. Ten slotte beoordeelden de waarnemers de opnamen gezamenlijk om tot een gouden standaard te komen.

De overeenkomst, uitgedrukt als Kappa-waarden, tussen de scores van elk van de individuele waarnemers was matig tot redelijk voor de beoordeling van zowel de kroon- als de apexlocaties. De overeenkomst van de beoordelingen van de waarnemers onderling was redelijk tot voldoende. De consensusscore toonde aan dat het foramen het vaakst werd aangetroffen tussen de eerste en tweede premolaar (76%) of apicaal van de tweede premolaar (20%). Er was geen statistisch significant verschil tussen de röntgenopnamen van mannelijke en van vrouwelijke patiënten. In 62% van de gevallen was het foramen links en rechts symmetrisch gelegen bepaald ten opzichte van de kronen. Beoordeeld ten opzichte van de apices was dit in 68% van de gevallen.

De grote variatie in de beoordeling van de ligging van het foramen door 3 ervaren clinici geeft aan dat röntgenopnamen voorafgaande aan een ingreep om de locatie van het foramen mentale te bepalen, van beperkt nut zijn.

Bron

Currie CC, Meechan JG, Whitworth JM, Carr A, Corbett IP. Determination of the mental foramen position in dental radiographs in 18-30 year olds. Dentomaxillofac Radiol 2016; 45: 20150195.

Informatie

Auteur(s) P.F. van der Stelt
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 september 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 9 - september 2016; 435

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje