× ABONNEREN

Mandibulafracturen met een gebitselement in de fractuurlijn

Mandibulafracturen behoren tot de meest voorkomende letsels van het aangezicht. Ongeveer 50% van de mandibulafracturen komt voor in de betande delen. De kans dat een gebitselement aanwezig is in de fractuurlijn is dus erg groot. Bestudering van de literatuur leert dat er geen eenduidige beleidslijn is voor het wel of niet behouden van een gebitselement in de fractuurlijn. Door middel van een enquête is informatie verkregen over de aanpak van dit probleem door de kaakchirurgen in Nederland. De onderzoeksgroep bestond uit alle 194 kaakchirurgen die in 2005 in Nederland werkzaam waren. De respons van de enquête bedroeg 102 (52,6%) en de deductie was, uitgaande van deze responsratio, verantwoord. Uit de resultaten blijkt dat de respondenten op één lijn zaten. Zij streefden overwegend naar behoud van een gebitselement in de fractuurlijn. Hun behandelbeleid van mandibulafracturen was conform de huidige, in de literatuur gepubliceerde inzichten. De behandelkeuzen van de respondenten waren onafhankelijk van geslacht, leeftijd, universiteitskliniek waar de opleiding tot kaakchirurg is gevolgd, jaar van inschrijving in het specialistenregister, werklocatie en werkverband. Volgens de respondenten ligt de rol van de huistandarts in de behandeling van de dentale letsels, in de controle van de posttraumatische mondverzorging en in de controle van de vitaliteit van de gebitselementen die zich in of nabij de fractuurlijn bevinden.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje