× ABONNEREN

Mandibulaire functie na condylectomie voor unilaterale condylaire hyperplasie

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Verantwoording

Samenvatting

Unilaterale condylaire hyperplasie is een zeldzame groeistoornis die uitgaat van het groeicentrum van de processus condylaris met asymmetrie van het aangezicht tot gevolg. De primaire behandeling bestaat uit een condylectomie. In dit cross-sectionele onderzoek werden beperkingen in mandibulaire functie en de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit gemeten met de Mandibulair Function Impairment Questionnaire en de Oral Health Impact Profile (NL49). Er werden 17 patiënten geïncludeerd die tussen 1997 en 2012 in het Universitair Medisch Centrum Groningen werden behandeld met een condylectomie vanwege een unilaterale condylaire hyperplasie. De mediane (IQR) score op de Mandibulair Function Impairment Questionnaire (8,0 [1,0; 15,0]) en de Oral Health Impact Profile (25,0 [3,0; 53,0]) waren laag in vergelijking met scores bij andere aandoeningen. Een hogere leeftijd werd geassocieerd met meer beperkingen in mandibulaire functie (rs = 0,588 (p = 0,013)). Na een condylectomie bij unilaterale condylaire hyperplasie blijken de functiebeperkingen en de afname van de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit gering.

Auteursinformatie

 • T.J. Schipper1, P.U. Dijkstra2,3, F.K.L. Spijkervet2
 • 1Tandarts, en uit 2de afdeling Mondziekten, Kaak-, Aangezichtschirurgie en 3de afdeling Revalidatie Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Datum van acceptatie: 5 maart 2018
 • Adres: prof. dr. P.U. Dijkstra, UMC Groningen, postbus 30.001, 9700 RB Groningen
 • p.u.dijkstra@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje