× ABONNEREN

Mechanische eigenschappen 2 soorten zirkoniumdioxide en lithiumdisilicaat

Materiaalkunde

Door op 05-10-2018

Drie mol% yttria-gestabiliseerd tetragonaal zirkoniumdioxide polykristal (3Y-TPZ) is een metastabiel keramiek en bezit uitstekende mechanische eigenschappen. Het is echter relatief opaak en daardoor minder goed bruikbaar voor anterieure restauraties. Vijf mol% yttria-gestabiliseerd tetragonaal polykristallijn zirkoniumdioxide (5Y-TPZ) is translucenter, maar de buigsterkte, translucentieparameter, bindingssterkte en glazuur- en materiaalslijtage van 5Y-TPZ zijn nog niet vergeleken met die van 3Y-TPZ en lithiumdisilicaat. Over de mechanische eigenschappen is nog weinig bekend.

In dit onderzoek werd voor iedere klinische eigenschap een afzonderlijke testgroep geformeerd bestaande uit samples van 3Y-TZP, 5Y-TZP en lithiumdisilicaat. Om de buigsterkte te meten werd gebruikgemaakt van staven (N = 30, n = 10, 25x4x2 mm). Afhankelijk van de fabrieksvoorschriften werden deze gesinterd of gekristalliseerd, vervolgens gepolijst en gefractureerd. Van de translucentie samples (N = 30, n = 10, dikte: zirkoniumdioxide 1,1 mm, lithiumdisilicaat 1,5 mm) werden de L*a*b*-waarden gemeten tegen een witte en zwarte achtergrond met een spectrofotometer. DE00 werd berekend. De bindingssterkte (N = 30, n = 10) werd gemeten door op alle voorbereide sampleoppervlakken een tygon buis gevuld met een lichthardend composietcement te fixeren. Na 1 of 150 dagen opslag in water werden de samples blootgesteld aan een vlakke afschuifbelasting van 1 mm/min. Voor de slijtagetest werd gebruikgemaakt van humane molaren die dienden als antagonisten (N = 24, n = 8). Volumeslijtage van de samples (N = 24, n = 8) en het glazuur van de molaren werd, na 300.000 cycli van 20 N belasting, gemeten met een noncontact profilometer.

De buigsterkte van Y3-TZP (1.194 ±111 MPa), was significant groter (p < 0.001) dan die van Y5-TZP (688 ±159 MPa). De buigsterkte van Y5-TZP (688 ±159 MPa) was significant groter dan die van lithiumdisilicaat (460 ±53 MPa). De translucentie van Y3-TZP (6,96 ±0,53) was significant lager dan die van Y5-TZP (8,30 ±0,24) en beide hadden een significant lagere translucentie dan lithiumdisiclicaat (9,28 ±0,36). Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de bindingssterkte van de verschillende keramieken (p = 0,115) en de veroorzaakte slijtage aan antagonistische gebitselementen (p = 0,533).

Conclusie. De bindingssterkte van 3Y-TZP en 5Y-TZP zijn vergelijkbaar met die van lithiumdisilicaat. De buigsterkte en translucentie van 5Y-TZP ligt tussen de waarde van 3Y-TZP en lithiumdisilicaat in. 5Y-TZP veroorzaakt geen meetbare slijtage van de antagonerende gebitselementen, vergelijkbaar met de andere geteste materialen. De grotere translucentie van 5Y-TZP maakt dit materiaal geschikter voor monolithische restauraties in het front dan 3Y-TZP.

Bron

Kwon SJ, Lawson NC, McLaren EE, et al. Comparison of the mechanical properties of translucent zirconia and lithium disilicate. J Prosthet Dent 2018, 120: 132-137.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje