× ABONNEREN

Medicamenten en mondzorg 3. Vergoeding en bevoegdheid tot voorschrijven

 • Inleiding
 • Vergoeding door zorgverzekeraars
 • Bevoegdheid
 • Adviezen bij voorschrijven van een medicament
 • Mogelijkheden bij niet vergoed medicament
 • Epiloog
 • Literatuur

Samenvatting

Geadviseerd door het Zorginstituut Nederland en de Wetenschappelijke Adviesraad van dit instituut beslist de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of een medicament wel of niet wordt opgenomen in het basispakket van de verplichte zorgverzekering. Bij deze beoordeling ligt de nadruk op de therapeutische waarde ten opzicht van de in Nederland geldende standaardbehandeling, de budgetimpact en de kosteneffectiviteit. Bij aandoeningen die niet of onvoldoende reageren op een standaardbehandeling loopt men echter tegen de grenzen van dit systeem aan en wordt een noodzakelijke behandeling in voorkomende gevallen niet vergoed. Met betrekking tot het voorschrijven van medicatie hebben tandartsen receptuurbevoegdheid zolang zij in het BIG-register staan ingeschreven; daarentegen hebben mondhygiënisten geen receptuurbevoegdheid en moeten zich beperken tot het hooguit adviseren van vrij verkrijgbare medicamenten. Bij het voorschrijven moeten tandartsen zich uiteraard beperken tot die medicamenten waarvan zij de werking overzien en waarmee zij voldoende ervaring hebben opgebouwd. Mocht een tandarts vinden dat het medicament dat hij wil voorschrijven zijn kennis te boven gaat, dan kan het beste met een mond-, kaak- en aangezichtschirurg, huisarts of medisch specialist worden overlegd of dit medicament kan worden voorgeschreven en zo ja, door wie.

Auteursinformatie

 • A. Vissink1, C. de Baat2, F.K.L. Spijkervet1, W.G. Brands3
 • Uit 1de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het UMC Groningen/Rijksuniversiteit Groningen, 2de vakgroep Orale Functieleerd van het Radboudumc in Nijmegen en 3Tandartsenpraktijk Apeldoornseweg in Vaassen
 • Datum van acceptatie: 27 oktober 2016
 • Adres: prof. dr. A. Vissink, UMC Groningen, postbus 30.001, 9700 RB Groningen
 • a.vissink@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje