× ABONNEREN

Medicamenten en mondzorg 4. Medicatie bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen

 • Inleiding
 • Farmacokinetiek
 • Farmacodynamiek
 • Interacties
 • Bijwerkingen
 • Onjuist gebruik of niet innemen
 • Tot slot
 • Literatuur

Samenvatting

Polyfarmacie is het gevolg van multimorbiditeit. Beide kunnen leiden tot kwetsbaarheid, functiebeperking en/of zorgafhankelijkheid bij ouderen. Een medicament ondergaat in het lichaam minimaal 3 belangrijke processen: absorptie, distributie en eliminatie. Bij ouderen kunnen deze processen afwijkend verlopen. Een medicament zet in het lichaam een kettingreactie in gang na interactie met receptoren. De receptoren en elk onderdeel van de kettingreactie kunnen door ziekten en veroudering veranderingen ondergaan. Dit speelt vooral bij medicamenten die werken op het centrale zenuwstelsel en het cardiovasculaire systeem. Daarnaast kunnen interacties optreden tussen verschillende medicamenten onderling en tussen enerzijds medicamenten en anderzijds voedsel- en waterinname, zelfmedicatie met kruiden en ziekten. Voorts ervaren ouderen doorgaans meer bijwerkingen van medicamenten dan jongeren. Dit komt door de gewijzigde lichaamsacties en -reacties, de polyfarmacie en de vele mogelijke interacties. Gebruik en inname van medicamenten leidt bij ouderen vaak tot problemen die te verdelen zijn in medicamentgerelateerde, patiëntgerelateerde, zorg(verlener)gerelateerde en overige problemen.

Auteursinformatie

 • C. de Baat1, G.J. van der Putten1, A. Visser2, A. Vissink2
 • Uit 1de afdeling Orale Functieleer van het Radboud universitair medisch centrum en 2de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het UMC Groningen/Rijksuniversiteit Groningen
 • Datum van acceptatie: 20 maart 2017
 • Adres: dr. G.J. van der Putten, Radboudumc, postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
 • gjvdputten@hetnet.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje