× ABONNEREN

Medisch-ethische overwegingen bij de indicatie van kronen, bruggen en implantaten

  • Reacties (0)

Samenvatting

De beginselen autonomie, goed doen, niet schaden, en rechtvaardigheid bevorderen een goede relatie met en een goede zorg voor patiënten.

De vraag of een patiënt uitgebreid en invasief - zoals met kronen, bruggen of implantaten - moet worden behandeld, kan alleen worden beantwoord in een dialoog met wederzijds respect tussen zorgverlener en patiënt. Daarbij gelden de volgende beginselen: autonomie, goed doen, niet schaden en rechtvaardigheid. Deze beginselen vinden hun weerslag in de regelgeving en worden impliciet toegepast in het tucht- en klachtrecht. Als door een zorgverlener de autonomie van een patiënt te weinig wordt gerespecteerd, kan een klacht van patiëntrechtelijke aard ontstaan, zoals onheuse bejegening, ontbreken van informed consent of gebrekkige dossiervorming. Als inbreuk wordt gedaan op de beginselen van goed doen en niet schaden, kunnen klachten van inhoudelijke aard ontstaan, zoals een gebrekkige behandelplanning, vaak na inadequaat onderzoek, en complicaties bij of vroegtijdig verloren gaan van kronen, bruggen of implantaten. Recht doen aan de genoemde beginselen bevordert een goede zorg voor de patiënt, ook in de zorgketen met andere zorgverleners.

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Lees verder

Meer lezen? Log in of word abonnee