× ABONNEREN

Medische begeleiding in de sport, in het bijzonder in de voetbalsport.

De doelstelling van de medische begeleiding in de sport is het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van sporters, waarbij rekening wordt gehouden met de sportspecifieke belasting en belastbaarheid. Over het algemeen beschikt een (professionele) sportclub over een eigen (para)medische staf bestaande uit een clubarts, een fysiotherapeut en een verzorger dan wel masseur. De clubarts cordineert de (para)medische staf en heeft taken op organisatorisch, preventief, diagnostisch en curatief terrein. Medische spoedsituaties die af en toe in de sport voorkomen, zijn tongbeet, cardiale problemen, hypoglykemie bij diabetes mellitus, anafylactische reactie bij allergie en hypo- en hyperthermie. Sportblessures kunnen ontstaan door acuut inwerkend geweld, chronische overbelasting of repeterende microtraumata. De bij sport meest voorkomende blessures zijn letsels van de gewrichten, de botten, het hoofd, de nek, de rug en de buik. In medische spoedgevallen moet een clubarts snel en deskundig optreden. In geval van sportblessures verleent hij eerste hulp, stelt hij in overleg met de paramedici een behandel- en revalidatieplan op en hij begeleidt de sporters tijdens dit traject. In voorkomende gevallen kan het verstandig zijn het advies of de hulp van een tandarts en/of een kaakchirurg in te schakelen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje