× ABONNEREN

Meeste 75-plussers willen graag gezond 100 jaar worden

Gerodontologie

Door op 05-05-2017

Onderzocht werd of oudste ouderen 100 jaar willen worden en welke persoonlijke kenmerken en motieven daarbij een rol spelen. Steekproeven van thuiswonende 75-, 80-, 85- en 90-jarigen in Finland werden per post uitgenodigd een vragenlijst in te vullen over demografische gegevens, ziekten, oordeel over de persoonlijke gezondheid, medicatiegebruik en levensfuncties. De primaire vraag was of de ouderen 100 jaar wilden worden. Deze vraag werd beantwoord door 1.405 ouderen, die daarna werden verdeeld in 2 subgroepen op basis van hun positieve of negatieve antwoord. Aan deze subgroepen werd vervolgens per post gevraagd welke argumenten zij hadden om de vraag positief dan wel negatief te beantwoorden. Hierop werden 613 reacties ontvangen (44%) en deze open reacties werden onafhankelijk geanalyseerd door 3 onderzoekers. Bij verschillende interpretaties van reacties kwamen de onderzoekers via overleg tot consensus.

Een derde van de aangeschrevenen antwoordde positief op de primaire vraag. In deze subgroep waren de oudste leeftijdsgroepen, mannen en degenen die een positief oordeel hadden over hun persoonlijke gezondheid sterker vertegenwoordigd dan in de subgroep die liever geen 100 jaar wilde worden. Hun wens 100 jaar te worden, werd vaak gekoppeld aan de voorwaarde dat ze een gezond leven konden behouden. Motieven voor de positieve reactie waren nieuwsgierigheid naar de toekomst, levenslust, de met een twinkeling in de ogen uitgesproken wens om de samenleving tot last te zijn en het vervullen van een belangrijke levenstaak ten opzichte van 1 of meer geliefden. Motieven voor de negatieve reactie waren angst voor de mogelijk negatieve gevolgen van ouderdom en het niet anderen tot last willen zijn. Deze reacties waren gekoppeld aan een negatieve levenshouding of aan tevredenheid over het tot dan toe geleide leven.

De wensen en motieven van de oudste ouderen om nog ouder te worden, moeten worden meegewogen bij het opstellen van individuele (mond)zorgplannen.

Bron

  • Karppinen H, Laakkonen M-L, Strandberg TE, Huohvanainen EA, Pitkala KH. Do you want to live to be 100? Answers from older people. Age Ageing 2016; 45: 543-549.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 mei 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 5 - mei 2017; 286-287

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje