× ABONNEREN

Mening over orthodontie: een online enquête onder NTVT-lezers

Door op 04-12-2020
  • Inleiding
  • Materiaal en methoden
  • Resultaten
  • Discussie
  • Literatuur

Samenvatting

Met een online enquête is aan de hand van 10 stellingen de mening gepeild van mondzorgkundigen over ‘orthodontie’. Er waren 523 reacties, waarvan 51% bestond uit tandartsen-algemeen practici, een relatief groot aantal (31%) orthodontisten en 18% overige tandheelkundige disciplines. Inzake indicatiestelling, tandheelkundige gezondheid voorafgaand aan behandeling en de waarde van een goed gereguleerd gebit was de mening duidelijk positief, de orthodontisten iets meer dan de algemeen practici. Kennis en keerzijde van orthodontie bij patiënten en vertrouwen in langdurige retentie werd door de orthodontisten meer positief aanwezig ingeschat dan door de algemeen practici. Van de niet-orthodontisten vond 1 op de 3 uitvoering van orthodontie in de algemene praktijk prima. Meer dan 90% van de orthodontisten vond dat niet. Vrouwelijke mondzorgverleners vinden vaker dat orthodontie thuishoort bij de orthodontist. Het aantal vrouwen was gelijk verdeeld over de diverse groepen.

Auteursinformatie

  • G.J.C. Kramer1, H.S. Brand2, C.P. Bots2,3
  • Uit 1de afdeling Alkmaarse Orthodontisten van de Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, 2de sectie Orale Biochemie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en 3het Nederlands Speekselcentrum in Bunschoten en De Mondzorgkliniek Bunschoten
  • Datum van acceptatie: 30 oktober 2020
  • Adres: dr. G.J.C. Kramer, Alkmaarse Orthodontisten NWZ, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar
  • gem@gemri.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje