× ABONNEREN

Meningen over mondzorg: een online-onderzoek onder NTVT-lezers

Door op 07-06-2019
  • Inleiding
  • Materiaal en methoden
  • Resultaten
  • Discussie
  • Literatuur

Samenvatting

Door middel van een korte online-enquête met daarin 12 stellingen over de organisatie, kwaliteit en impact van de mondzorg in Nederland werden lezers van het Nederlands Tijdschrift Voor Tandheelkunde gevraagd naar hun mening over een aantal belangrijke thema’s binnen de Nederlandse mondzorg met betrekking tot gezondheidseconomische kwesties. Een totaal van 237 lezers vulden de online-vragenlijst in (61% man, 39% vrouw). Hiervan werkte 70% als tandarts en was tussen de 31 en 40 jaar werkzaam in de praktijk. Geconstateerd werd dat een verschuiving van curatie naar preventie in de mondzorg nodig werd geacht. Ook waren de respondenten veelal van mening dat de ongelijkheid in mondgezondheid in Nederland toeneemt en dat mensen een bezoek aan de tandarts mijden vanwege de daarmee samenhangende kosten. Concluderend kan worden gesteld dat de meeste mondzorgverleners redelijk positief lijken te zijn over de Nederlandse mondzorg. Aandacht voor preventie, de waardering van mondgezondheid en het tegengaan van ongelijkheid in de mondzorg blijft nodig.

Auteursinformatie

  • J.H. Vermaire1, 2, C.P. Bots3, W.B.F. Brouwer4
  • Uit 1de divisie Child Health van TNO in Leiden, 2het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen, 3de Mondzorgkliniek Bunschoten en 4de Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Datum van acceptatie: 15 april 2019
  • Adres: dr. J.H. Vermaire, TNO Child Health, Schipholweg 77, 2316 ZL Leiden
  • erik.vermaire@tno.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje