× ABONNEREN

Meten van het kauwvermogen bij ouderen

Door op 08-04-2016

Gerodontologie

Iemands perceptie van de mate waarin hij in staat is te kauwen wordt kauwvermogen genoemd, terwijl de kauwprestatie betrekking heeft op de objectief vastgestelde verkleining van voedsel. Om het kauwvermogen te bepalen, worden meestal 1 of meer vragen gesteld. De doelstelling van dit onderzoek was het bepalen van de interne consistentie en de criteriumvaliditeit van 7 vragen over kauwvermogen.

De 7 vragen over problemen met de subjectieve aspecten van kauwen zijn onderdeel van de Oral Health Impact Profile. Ze hebben 5 antwoordmogelijkheden (altijd, vaak, soms, zelden, nooit) die de scores 0 tot 4 vertegenwoordigen en daardoor bedraagt de maximale score 28. Als proefpersonen fungeerden 1.785 deelnemers aan een onderzoek naar voeding en succesvol verouderen in Quebec, Canada. Zij waren gezond en thuiswonend en varieerden in leeftijd van 67 tot 84 jaar. Voor het bepalen van de interne consistentie beantwoordden zij allemaal de 7 vragen. Om de criteriumvaliditeit te bepalen werd uit deze groep een aselecte steekproef getrokken van 41 mannen en 53 vrouwen. Zij moesten onder andere naar eigen inzicht kauwen op een stuk rauwe wortel van 3 gram zonder door te slikken. Als ze gereed waren met kauwen, spuwden ze de partikels uit en deze werden daarna gedeponeerd in een zeef met mazen van 4 mm. Het percentage van de wortel dat de zeef passeerde was de indicator voor de kauwprestatie.

Met een Cronbach’s alfa van 0,8 in de grote groep proefpersonen was de interne consistentie van de 7 vragen goed te noemen. De gemiddelde somscore van het kauwvermogen was 24,7 en ongeveer de helft had de maximale score van 28. In de steekproef van 94 proefpersonen realiseerde 40% een kauwprestatie van minder dan 60% en 29% een kauwprestatie van 80% of meer. Het kauwvermogen en de kauwprestatie waren niet statistisch significant gecorreleerd.

Ondanks de goede interne consistentie had het met de 7 vragen geregistreerde kauwvermogen geen criteriumvaliditeit omdat een relatie met de kauwprestatie ontbrak.

Bron

Cusson V, Caron C, Gaudreau P, Morais JA, Shatenstein B, Payette H. Assessing older adults’ masticatory efficiency. J Am Geriatr Soc 2015; 63: 1192-1196.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 8 april 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 4 - april 2016; 220

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje