× ABONNEREN

Meting van de dikte van de cortex van de mandibula bij bisfosfonaatgebruik

Door op 05-02-2016

Algemene ziekteleer

De op panoramische röntgenopnamen gemeten dikte van de cortex van de mandibula is vaak gebruikt als indicator voor de botdichtheid. In dit onderzoek werd nagegaan of deze methode ook geschikt is om de invloed van het gebruik van een bisfosfonaat op de botdichtheid te bepalen. Tevens werd de botmeting gecorreleerd met het type en de dosis van het gebruikte bisfosfonaat, met de duur van het gebruik en met het ontstaan van bisfosfonaatgerelateerde osteonecrose van de kaak.

Participanten van het onderzoek waren patiënten van 2 klinieken in de Amerikaanse staat Washington van wie een panoramische röntgenopname beschikbaar was. Het ging om 37 patiënten die een bisfosfonaat gebruikten en van wie 10 wel (groep 1) en 27 niet (groep 2) bisfosfonaatgerelateerde osteonecrose van de kaak hadden gekregen, en om 47 patiënten die geen bisfosfonaat gebruikten of hadden gebruikt (groep 3). Op de beschikbare panoramische röntgenopnamen werd de dikte van de caudale cortex van de mandibula als volgt gemeten. Ter hoogte van het foramen mentale aan de rechterzijde werd de raaklijn aan de onderrand van de mandibula getekend. Loodrecht op deze raaklijn werd een lijn getrokken door het foramen mentale. Hierop werd de bovengrens van de cortex aangetekend. De afstand van dit punt tot de raaklijn representeerde de dikte van de cortex.

Er was een statistisch significant verschil in dikte van de cortex van de mandibula tussen de 3 groepen patiënten, met als gemiddelde waarden 6,81 ± 1,35 mm voor de bisfosfonaatgebruikers die osteonecrose hadden gekregen, 5,44 ± 1,09 mm voor de bisfosfonaatgebruikers die geen osteonecrose hadden gekregen en 4,79 ± 0,85 mm voor de niet-bisfosfonaatgebruikers. Van de 37 bisfosfonaatgebruikers gebruikten 32 zoledroninezuur. De cumulatieve dosis van zoledroninezuur was statistisch significant positief gecorreleerd met de dikte van de cortex van de mandibula.

Het meten van de dikte van de cortex van de mandibula op een panoramische röntgenopname heeft potentie om de door het gebruik van een bisfosfonaat veroorzaakte veranderingen in botdichtheid te bepalen.

Bron

Torres SR, Chen CSK, Leroux BG, et al. Mandibular inferior cortical bone thickness on panoramic radiographs in patients using bisphosphonates. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2015; 119: 584-592.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 februari 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 2 - februari 2016; 110

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje