× ABONNEREN

MicroCT-analyse van randaanpassing van lithium disilicaatkronen

Prothetische tandheelkunde

Door op 04-12-2020
  • Reacties (0)

Een goede randaansluiting is belangrijk voor het succes en de levensduur van een kroonrestauratie. De randaansluiting houdt verband met de kwaliteit van de restauratie, de cementoplosbaarheid, microlekkage, biofilm- accumulatie en heeft invloed op zowel de harde als zachte weefsels. Bij CAD/CAM-systemen wordt deze randaansluiting ingesteld via een digitale spacer tool. Er is echter een vermoeden dat de digitaal gemeten waarden afwijken van de effectieve randspleet na het frezen. Bij keramische materialen die nadien nog een kristallisatieproces ondergaan, werden gelijkaardige vaststellingen gedaan. Het doel van dit in-vitro-onderzoek bestaat uit het evalueren van het effect enerzijds van 2 verschillende scanning technieken en anderzijds van de kristallisatie op de interne en marginale adaptatie van gefreesde lithium disilicaat kronen door middel van microcomputertomografische (microCT) analyse.

Een voorbeeldpreparatie werd gemaakt op model en werd gedupliceerd tot 16 replicae in polyurethaan. Deze werden onderverdeeld in 2 groepen volgens scanning­methode: indirect (IND) en direct (DIR). Bij IND worden de gipsmodellen vervaardigd en gescand met een laser scanner. Bij DIR worden de replicae met een intraorale scanner rechtstreeks ingescand. Door middel van microCT werden de interne en marginale randspleet geëvalueerd zowel voor als na kristallisatie. De replicatechniek werd toegepast om het totaal volume (TV) en marginaal volume (MV) van de spleet te analyseren.

De axiale spleet vertoonde een significant lagere waarde na kristallisatie in tegenstelling tot de verticale marginale spleet die een significant hogere waarde vertoonde. De marginale horizontale spleet was significant groter bij IND dan DIR na kristallisatie en was bij IND significant lager voor de kristallisatie in vergelijking met na kristallisatie. TV was niet significant verschillend en MV was gereduceerd bij DIR na kristallisatie.

Het kristallisatieproces ging waarschijnlijk samen met een krimp waardoor er een minder goede pasvorm ontstond aan de rand door een verkleining van de spleet axiaal zowel bij indirecte als directe scanning. Door deze metingen, en eventuele verder onderzoek binnen dit domein, kunnen CAD/CAM-parameters in de toekomst hierop gebaseerd worden om de ideale randaansluiting te verkrijgen en zo de kwaliteit en duurzaamheid van de kronen naar een hoger niveau tillen.

Conclusie. Zowel 2D als 3D microCT-analyse bevestigde een toename van de marginale spleet bij lithium disilicaat e.max kronen na kristallisatie, vermoedelijk door krimp, ongeacht de scanningtechniek.

Bron

De Freitas BN, Tonin BSH,Macedo AP, dos Santos TMP, et al. Adaptation accuracy of milled lithium disilicate crowns: A 2D and 3D microCT analysis. J Esthet Restor Dent 2020; 32: 403-409.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) L. Van Zeghbroeck
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 december 2020
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 127 - editie 12 - december 2020; 739

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog