× ABONNEREN

Microlekkage van Ketac Nano-restauraties

Door op 09-01-2015

Restauratieve tandheelkunde

Ketac Nano™ is een lichthardend glasionomeercement dat wordt toegepast in combinatie met een zelfetsend impregneermiddel (Ketac Nano Primer™) in plaats van het gebruikelijke polyacrylzuur. Een laboratoriumonderzoek had ten doel de invloed op de microlekkage van klasse V-restauraties vast te stellen van het selectief etsen van de glazuurwand, al of niet na verontreiniging met speeksel. In geëxtraheerde premolaren en molaren werden cilindrische preparaties gemaakt op de glazuur-cementgrens in het vestibulaire vlak. De geprepareerde gebitselementen werden in 6 groepen verdeeld en daarna als volgt gerestaureerd. Groep 1: primer, Ketac Nano™. Groep 2: speekselverontreiniging, primer, Ketac Nano™. Groep 3: primer, speekselverontreiniging, Ketac Nano™. Groep 4: glazuurwand etsen en spoelen, primer, Ketac Nano™. Groep 5: glazuurwand etsen en spoelen, speekselverontreiniging, primer, Ketac Nano™. Groep 6: glazuurwand etsen en spoelen, primer, speekselverontreiniging, Ketac Nano™.

Microlekkage langs de occlusale en de cervicale outline.

De gerestaureerde gebitselementen werden onderworpen aan een temperatuurwisselbad, daarna blootgesteld aan een kleurstofbad en ten slotte doorgezaagd in de asrichting. Op beide helften werd de kleurstofpenetratie gemeten langs de occlusale en de cervicale outline. De resultaten zijn weergegeven in de afbeelding. Selectief etsen van de glazuurwand had geleid tot een significante verlaging van de microlekkage langs de occlusale outline, maar tot verhoging van de microlekkage langs de cervicale outline. De sterkste microlekkage langs de occlusale outline was opgetreden als de speekselverontreiniging had plaatsgevonden voor het aanbrengen van de restauratie (groep 3), maar was significant lager als selectief etsen was toegepast (groep 6).

Bron

Ludlow SW, Farmer SN, Donaldson ME, Tantbirojn D, Versluis A. Microleakage of resin-modified glass ionomer restorations with selective enamel etching. Oper Dent 2014; 39: E154- E159.

Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 januari 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 1 - januari 2015; 58

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje