× ABONNEREN

Mini-implantaten verbeteren de kauw­functie van dragers mandibulaire volledige gebitsprothesen

Prothetische tandheelkunde

Door op 03-02-2017

De voorkeursbehandeling van een edentate mandibula bestaande uit een overkappingsprothese op 2 implantaten is niet altijd mogelijk omdat sommige edentaten oud, langdurig edentaat en medisch gecompromitteerd zijn. De doelstelling van dit onderzoek was nagaan of bij deze doelgroep 4 mini-implantaten de mandibulaire volledige gebitsprothese zodanig stabiliseren dat de kauwfunctie en de levenskwaliteit verbeteren.

In een mondzorgkliniek in Frankrijk kreeg een groep edentaten met een medische contra-indicatie voor conventionele implantatie nieuwe, standaard vervaardigde volledige gebitsprothesen. Na een adaptatieperiode behielden 11 personen met een gemiddelde leeftijd van 72 ± 11 jaar klachten over de stabiliteit van hun mandibulaire gebitsprothese. De experimentele interventie bestond uit 4 mini-implantaten met een doorsnede van 2,7 mm en een lengte van 9-15 mm in de symfyseregio, een drukknopmesostructuur en transformatie van de conventionele gebitsprothese tot overkappingsprothese. Voorafgaand aan en 2 tot 3 maanden na de interventie werden de kauwfunctie, in casu de kauwprestatie en de kauwefficiëntie, en de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit bepaald. De proefpersonen moesten kauwen op standaard blokjes van verse wortelen en van een harde en een zachte viscoelastische kunststof tot het kauwproduct gevoelsmatig gereed was om door te slikken. De gekauwde partikels werden uitgespuugd, gedroogd, uitgespreid en gescand. Digitaal werd als maat voor de kauwprestatie bepaald bij welke diameter van de partikels de helft van de partikels een kleinere diameter had dan de andere helft (‘halfwaardediameter’). Van het kauwproces werd een video-opname gemaakt om het aantal kauwbewegingen en de kauwtijd te bepalen. Het quotiënt hiervan representeerde de mate van kauwefficiëntie. De mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit werd bepaald met een gemodificeerde Franse versie van de Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI). Na de interventie werden statistisch significante verbeteringen gevonden van de kauwefficiëntie en de GOHAI-totaalscore, maar niet van de halfwaardediameter.

De verbetering van de kauwfunctie en de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit was zodanig dat de interventie bij edentaten met een medische contra-indicatie voor conventionele implantatie het overwegen waard is.

Bron

  • Batisse C, Bonnet G, Bessadet M, et al. Stabilization of mandibular complete dentures by four mini implants: impact on masticatory function. J Dent 2016; 50: 43-50.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 3 februari 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 2 - februari 2017; 105

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje