× ABONNEREN

Minimaal invasief cariësmanagement bij kinderen: wanneer welke strategie?

  • Inleiding
  • Cariësrisico inschatten
  • Preventie van cariëslaesies
  • Glazuurlaesies en niet-gecaviteerde dentinelaesies
  • Literatuur

Samenvatting

Kinderen worden geboren met een gezonde mond. Het doel van primaire preventie is deze gezonde situatie te behouden. Het is aan te bevelen hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen, bij voorkeur vanaf de doorbraak van de eerste tandjes. Het inschatten van het cariësrisico, bijvoorbeeld met behulp van een systematiek zoals de methode ‘Gewoon Gaaf’, is een belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van de controletermijn, termijn voor het nemen van bitewing-röntgenopnamen en andere vervolgzorg. Preventie is altijd de basis. Actieve laesies kunnen naast preventieve maatregelen ook een andere behandeling vereisen. Inactieve laesies, evenals gecaviteerde laesies die goed te reinigen zijn, behoeven geen invasieve behandeling. Niet-reinigbare gecaviteerde laesies zijn kandidaten voor een invasieve behandeling zoals slicen als onderdeel van niet-restauratieve caviteitsbehandeling (Non-Restaurative Cavity Treatment), een Hall-kroon of een conventionele restauratie. Bij het kiezen van de juiste strategie staat altijd het belang van het kind voorop.

 

Auteursinformatie

  • A.C.C. Hollanders1, N.G. Blanksma2, D.J. Manton2
  • Uit 1de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen en 2het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMCG in Groningen
  • Datum van acceptatie: 11 mei 2021
  • Adres: mw. A.C.C. Hollanders, Radboudumc, Philips van Leydenlaan 25, 6525EX Nijmegen
  • audrey.hollanders@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje