× ABONNEREN

Moet een metalen stift altijd worden vervangen voor plaatsing van een kroon?

  •  Achtergrond van de vraagstelling
  • Antwoord uit de literatuur
  • Discussie
  • Conclusie
  • Literatuur

Samenvatting

Voordat een nieuwe indirecte restauratie op een endodontisch behandeld gebitselement wordt vervaardigd, moeten de bestaande restauratie en eventueel aanwezige wortelstift beoordeeld worden. In het geval van een metalen stift leidt de discrepantie in buigingsmodulus tussen metaal en dentine wellicht tot een hoger risico op het optreden van een verticale wortel­fractuur. Is het daarom verstandig om zo’n metalen stift te vervangen, vóór het vervaardigen van een nieuwe indirecte restauratie? Twee scenario’s zijn denkbaar om op deze vraag antwoord te geven. Ten eerste, zou het gebruik­ van een glasvezelstift tot een lager risico van falen leiden? Twee literatuur­onderzoeken waarin glasvezelstiften met metalen stiften op korte termijn met elkaar werden vergeleken, waren tegenstrijdig. Ten tweede: is de aanwezigheid van een wortelstift geassocieerd met het optreden van een verticale wortel­fractuur? Ook dit kon niet worden bevestigd. Op basis van de huidige literatuur, lijkt er geen bewijs voor het actief vervangen van een metalen stift.

Auteursinformatie

  • M.C.F.M. de Kuijper1, W.J. van der Meer2
  • Uit 1de expertisegroep Restauratieve Tandheelkunde en Biomaterialen, Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde, van het UMC Groningen/Rijksuniversiteit Groningen en 2de afdeling Orthodontie van het UMC Groningen/Rijksuniversiteit Groningen
  • Datum van acceptatie: 15 december 2021
  • Adres: dr. M.C.F.M. de Kuijper, CTM, UMC Groningen/RUG, Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen
  • m.c.f.m.de.kuijper@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje