× ABONNEREN

Mogelijke oorzaak voor onderbehandeling van kindergebit

Kindertandheelkunde

In het signalement ‘Mondzorg’ uit 2007 werd de zorg­wekkende tendens van de verslechterende staat van het Nederlandse kindergebit beschreven. Als reden voor de geconstateerde onderbehandeling van het melkgebit werd voornamelijk de ‘vermijdingsdrang van tandartsen’ genoemd. Tandartsen zouden zich onvoldoende bekwaam voelen om kinderen te behandelen en het ontbrak hen dan ook aan richtlijnen en protocollen. Sedertdien staat de kindertandheelkunde hoog op de mondzorgagenda in Nederland. In 2012 is de ‘Richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen’ gepubliceerd en er wordt veel aandacht besteed aan nascholing voor het tandheelkundig team.

Kennelijk is Nederland niet uniek als het gaat om kindertandheelkundige zorg. In Hong Kong werd de houding van tandartsen-algemeen practici en pedodontologen gepeild ten aanzien van het verlenen van tandheelkundige zorg aan kinderen jonger dan 6 jaar. Hiervoor werd gebruikgemaakt van een gestandaardiseerde vragenlijst, de BACCT (Barriers to Childhood Caries Treatment). Deze vragenlijst bestaat uit 5 domeinen met in totaal 29 stellingen. De domeinen hebben betrekking op het kind, de tandarts en zijn houding ten aanzien van restauratieve behandeling van een jong kind, de tandarts en de noodzakelijkheid van het behandelen van het melkgebit, de ouders en tot slot, het zorgsysteem (onder andere de vergoe­dingen). Aan het onderzoek namen 286 (286/1.905) tandartsen-algemeen practici en 24 (24/28) pedodontologen deel.

Uit de resultaten bleek dat, in ieder domein, de tandartsen-algemeen practici in vergelijking met de pedodontologen hogere barrières ervoeren in het behandelen van jonge kinderen. De tandartsen voelden zich minder bekwaam in het verlenen van tandheelkundige zorg aan jonge kinderen, zagen minder behandelnoodzaak en hadden minder affiniteit met het restaureren van het melkgebit. Om de bereidheid van tandartsen-algemeen practici te vergroten wordt in het artikel geadviseerd om bijscholing te stimuleren naast het ontwikkelen van richtlijnen.

Bron

  • Lee G, McGrath C, Yiu C. Barriers to providing oral health care to pre-school children - differences between paediatric dentists’ and general dental practitioners’ beliefs. Community Dent Health 2015; 32: 32-38.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje