× ABONNEREN

Mogelijkheden en beperkingen van orthodontische behandeling met clear aligners. Een verkenning

Door op 05-10-2018
 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Dankwoord
 • Verantwoording

Samenvatting

Samenvatting. Het doel van dit onderzoek was het evalueren van de effectiviteit en de efficiëntie van een orthodontische behandeling met het clear-alignersysteem volgens Invisalign®. Naast een literatuuronderzoek werden 4 orthodontisten en 9 patiënten, die waren behandeld met vaste apparatuur en Invisalign®, geïnterviewd. Uit de bestudeerde literatuur bleek dat het corrigeren van extrusie, rotaties en overjet met clear aligners moeilijk is uit te voeren. Vaak is ‘refinement’ (ingrijpen tijdens de behandeling) nodig om een zo goed mogelijk eindresultaat te behalen. De ondervraagde patiënten ervoeren weinig beperkingen van de clear aligners in hun dagelijkse leven en ook nauwelijks pijn. De duur van behandelingen waren net zo lang als die met vaste apparatuur: afhankelijk van de ervaring van de orthodontist, de complexiteit van de casus en de coöperatie van de patiënt. De kosten van een Invisalign®-behandeling zijn hoger dan die van een behandeling met vaste apparatuur. Daarnaast kost het een orthodontist meer tijd om een behandeling met clear aligners te plannen.

Auteursinformatie

 • R.A. Doomen1, B. Aydin2, R. Kuitert2
 • 1Student aan en uit 2de afdeling Orthodontie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
 • Datum van acceptatie: 9 juli 2018
 • Adres: mw. B. Aydin, ACTA, Gustav Mahler 3004, 1081 LA Amsterdam
 • b.aydin@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje