× ABONNEREN

Mondgezondheid bij diabetes

Algemene ziekteleer

Door op 05-01-2018

Diabetes mellitus is een zeer frequent voorkomende aandoening, waarbij de regulatie van de bloedsuikerspiegel is verstoord. Diabetes kan ook negatieve effecten op de mondgezondheid hebben. In een systematisch literatuuronderzoek werd daarom het wetenschappelijk bewijs voor de relatie tussen diabetes en mondgezondheid geïnventariseerd. Er werden 3 elektronische databases (Cochrane, PubMed en OVID) doorzocht op systematische literatuuronderzoeken of meta-analyses in de Engelse taal, die in de periode 2005-2015 over dit onderwerp zijn verschenen.

De kwaliteit van de 30 geïncludeerde onderzoeken varieerde aanzienlijk: 12 werden als kwalitatief hoog beoordeeld, 14 als matig en 4 als laag. Publicaties die het effect beschreven van parodontale behandeling op de regulatie van de bloedsuikerspiegel of de relatie tussen diabetes en mondkanker waren van hoge kwaliteit. Het onderzoek naar de associatie met osseo-intregratie en het succes vanbehandeling met implantaten werd als kwalitatief laag beoordeeld.

Het bewijs voor diabetes als risicofactor voor parodontitis was hoog. De relatie met de ernst van de parodontitis werd als matig gekwalificeerd. Er toonden 8 onderzoeken van hoge of matige kwaliteit aan dat de bloedsuikerspiegel na parodontale behandeling, inclusief scalen en rootplanen, gedurende 3 maanden verbeterde. Voor een langduriger effect ontbreekt nog bewijs.

Verlies van gebitselementen lijkt bij diabeten frequenter op te treden. Er is echter geen eenduidig bewijs gevonden dat de prevalentie van cariës is verhoogd. Onderzoeken naar de frequentie van het falen van implantaten bleken eveneens tegenstrijdig, en ook ontbrak bewijs dat postoperatieve complicaties na chirurgische ingrepen bij diabeten vaker voorkomen. Eén kwalitatief hoogwaardig onderzoek toonde aan dat diabetes type 2 geassocieerd is met een verhoogd risico op premaligne orale laesies en mondkanker, waardoor de kans op overlijden aan mondkanker bij deze patiënten is verhoogd.

Conclusie. Er bestaan verschillende associaties tussen mondziekten en diabetes. Helaas ontbrak in veel geïncludeerde publicaties informatie over het type diabetes en de ernst ervan.

Bron

  • D’Aiuto F, Gable D, Syed Z, et al. Evidence summary: the relationship between oral diseases and diabetes. Br Dent J 2017; 222: 944-948.

 

 

Informatie

Auteur(s) H.S. Brand
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 januari 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 01 - januari 2018; 52-55

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje