× ABONNEREN

Mondgezondheid bij recreatief ecstasygebruik

 • Inleiding
 • Materiaal en methoden
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Verantwoording

Samenvatting

De tandheelkundige gegevens van 149 patiënten van een academische tandheelkundige kliniek in Amsterdam, die aangaven op recreatieve basis (niet meer dan 2 keer per week) ecstasy te gebruiken, werden in een cross-sectioneel onderzoek systematisch geanalyseerd en vergeleken met een groep niet-gebruikers (controle) met dezelfde leeftijd en geslacht. Vergeleken werden aantal door cariës aangedane, ontbrekende of gerestaureerde gebitselementen (DMFT), aantal endodontisch behandelde gebitselementen, aanwezigheid van actieve dentinecariës, parodontitis, gebitsslijtage, xerostomie en het gebruik van mondverzorgingsmiddelen. Parodontitis, actieve dentinecariës en xerostomie werden statistisch significant vaker aangetroffen bij recreatieve ecstasygebruikers. Ecstasygebruikers poetsten hun tanden significant minder vaak dan niet-gebruikers. Tussen beide groepen werd geen significant verschil gevonden in DMFT-index, de hulpmiddelen die werden gebruikt voor het tandenpoetsen en de interdentale reiniging en de frequentie hiervan. Uit dit onderzoek bleek dat parodontitis, actieve dentinecariës en xerostomie vaker voorkomen bij recreatieve ecstasygebruikers.

Auteursinformatie

 • E.E.J. van Kempen1, J.G.A.M. de Visscher2, H.S. Brand1
 • Uit 1de sectie Orale Biochemie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en 2de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie/Orale Pathologie van het Amsterdam UMC, locatie Vrije Universiteit/ACTA
 • Datum van acceptatie: 4 januari 2023
 • Adres: mw. E.E.J. van Kempen, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
 • e.e.j.van.kempen@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje