× ABONNEREN

Mondgezondheid en levenskwaliteit van verpleeghuisbewoners

Door op 06-05-2016

Gerodontologie

Slechte mondgezondheid kan een negatieve invloed hebben op de levenskwaliteit en het welbevinden van ouderen. Om te bezien of dit ook het geval is voor verpleeghuisbewoners was de doelstelling van dit onderzoek de objectieve en subjectieve mondgezondheid van verpleeghuisbewoners te correleren met hun mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit. Tevens werd de visie van directeuren en verpleeghuisverzorgenden op mondzorg geïnventariseerd.

In een sociaal zwakkere wijk van Londen werden alle bewoners van 9 verpleeghuizen die tussen 65 en 100 jaar oud waren en bereid en in staat waren mee te werken, geïnterviewd met behulp van 2 vragenlijsten. De vragen in de ene lijst hadden betrekking op demografische gegevens en orale klachten. De andere lijst was de gevalideerde Oral Impacts on Daily Performances (OIDP) met vragen over problemen met eten, spreken, mondverzorging, ontspannen, glimlachen, lachen, emoties en sociale contacten gedurende de laatste 6 maanden. Na het interview volgde een uitgebreid mondonderzoek. Per verpleeghuis werden de directeur en 4 verzorgenden ondervraagd over hun visie op mondzorg.

Aan het interview konden 180 verpleeghuisbewoners deelnemen en aan het mondonderzoek 325. Binnen de groep van 325 was 38% edentaat, waarvan 59% geen gebitsprothesen had. Klachten werden geuit door 61% van de dentaten en 51% van de edentaten. Daarbij ging het voornamelijk om xerostomie, pijnlijke lippen, gefractureerde gebitselementen, kies- of tandpijn en slecht passende gebitsprothesen. Op de OIDP scoorde 20% van de dentaten en 31% van de edentaten minimaal 1 oraal probleem. Na correctie voor demografische en sociaaleconomische variabelen bleken orale klachten als gevoelige en pijnlijke gebitselementen, gingivabloeding, xerostomie, mobiele gebitselementen en loszittende gebitsprothesen sterk geassocieerd met de via de OIDP geregistreerde problemen. Volgens de directeuren en de verzorgenden hadden veel bewoners problemen met hun gebitsprothesen en het verwerken van harde voedingsmiddelen. Verzorgenden meldden ook gedragsproblemen bij de mondverzorging, vooral van demente bewoners.

In het algemeen gesproken was er bij de verpleeghuisbewoners een sterk verband tussen mondgezondheid en levenskwaliteit. Verbetering van de mondgezondheid dient een speerpunt in de verpleeghuiszorg te worden.

Bron

  • Porter J, Ntouva A, Read A, Murdoch M, Ola D, Tsakos G. The impact of oral health on the quality of life of nursing home residents. Health Qual Life Outcomes 2015; 13: 102.

 

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 mei 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 5 - mei 2016; 270

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje