× ABONNEREN

Mondgezondheid van Belgische volwassenen

Sociale tandheelkunde

Door op 08-05-2020
  • Bron
  • Reacties (0)

Regelmatig tandartsbezoek in combinatie met preventief advies wordt verondersteld bij te dragen aan een betere zelfzorg van patiënt en daarmee therapeutische interventies te verminderen. Een debat is gaande of regelmatig tandartsbezoek inderdaad dat doel bereikt en of het een nuttig instrument is in termen van kosteneffectiviteit en kwaliteit van leven. In dit onderzoek werd de associatie tussen het gebruik van tandheelkundige zorg, de mondgezondheid van de gebruikers en sociaaldemografische factoren bestudeerd.

In 2012-2014 werd in België een nationaal mondgezondheidsonderzoek uitgevoerd onder 1.340 volwassenen met een natuurlijke dentitie en minimaal 25 jaar oud. Gekalibreerde onderzoekers voerden een mondonderzoek uit, waarbij de cariëservaring, parodontale status, aantal gebitselementen en occlusale contacten werden meegenomen. Data over het gebruik van de tandheelkundige zorgverlening in de 5 voorafgaande jaren werd verstrekt door het Belgisch intermutualistisch agentschap. De gezondheidssituatie van regelmatige tandartsbezoekers (jaarlijks of minstens 1 geregistreerd contact in 3 verschillende jaren) werd vergeleken met die van onregelmatige bezoekers of personen die nooit naar een tandarts gingen.

Ongeveer 50% van de deelnemers bezocht regelmatig een tandarts, waarvan weer 41% jaarlijks; 19% van de gehele groep ging in de voornoemde periode nooit naar een tandarts. De gemiddelde DMFT-index was niet verschillend voor de diverse subgroepen van tandartsbezoekers en varieerde tussen de 11 en 13. Wel hadden regelmatige bezoekers meer restauraties dan onregelmatige bezoekers. Geen verschil werd gevonden in DPSI-index, in aantal gebitselementen of occlusale contacten. Meer regelmatig tandartsbezoek werd gezien bij vrouwen, deelnemers met een hogere opleiding, oudere deelnemers en bij degenen met een baan.

Conclusie. Regelmatige tandartsbezoekers hadden minder onbehandelde cariës, maar een zelfde cariëservaring en parodontale status als onregelmatige bezoekers. Tandartsbezoek bleek ook gerelateerd aan diverse sociaaldemografische variabelen.

Bron

Bottenberg P, Vanobbergen J, Declerck D, Carvalho JC. Oral health and health care utilization in Belgian adults. Community Dent Oral Epidemiol 2019; 47: 381-388.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog