× ABONNEREN

Mondgezondheid van cognitief beperkten op gevorderde leeftijd

Door op 06-05-2016

Gerodontologie

De prevalentie van parodontitis is onder mensen met een cognitieve beperking relatief groot. In dit onderzoek stonden de vragen centraal hoeveel mensen met een cognitieve beperking op gevorderde leeftijd edentaat zijn en hoeveel van deze edentaten functioneren met volledige gebitsprothesen.

Voor dit in Ierland uitgevoerde onderzoek werd een subgroep benaderd van een representatieve steekproef van mensen met een cognitieve beperking van 40 jaar en ouder. Het ging om 478 50-plussers. Om hun gegevens te kunnen vergelijken met die van 50-plussers zonder cognitieve beperking werd een naar leeftijd, geslacht en woonregio vergelijkbare groep samengesteld van 478 deelnemers van een ander onderzoek. Voor beide groepen werd na een kort schriftelijk interview per post een persoonlijk interview gearrangeerd, zo nodig met ondersteuning van een persoonlijke begeleider. Onderzoeksvariabelen waren onder andere leeftijd, geslacht, dentale status en gebitsprothesen.

Van degenen die een incomplete dentitie hadden, had 20% van de groep cognitief beperkten en 46% van de vergelijkingsgroep een partiële gebitsprothese. Edentaat was 34% van de cognitief beperkten en 15% van de vergelijkingsgroep. Het percentage edentaten zonder gebitsprothesen was in de groep met cognitieve beperking 61 en in de vergelijkingsgroep 28. Beide verschillen waren statistisch significant. Zoals te verwachten, waren de percentages edentaten in beide groepen groter in de oudere dan in de jongere leeftijdscategorieën. In de groep met cognitieve beperking was dit 24% onder 50- tot 59-jarigen, 39% onder 60- tot 69-jarigen en 66% onder 70-plussers. In de vergelijkingsgroep waren deze percentages respectievelijk 6, 19 en 38. Voor de groep met cognitieve beperking had alleen de variabele leeftijd een voorspellende waarde voor het edentaat zijn.

Aangetoond werd dat mensen met een cognitieve beperking op gevorderde leeftijd vaker edentaat waren en als edentaten vaker geen gebitsprothesen hadden dan vergelijkbare mensen zonder cognitieve beperking. Deze bevindingen vormen een uitdaging om bij deze doelgroep preventieve maatregelen te nemen voor het behoud van de dentitie en onderzoek te doen naar mogelijkheden van prothetische vervanging van gebitselementen.

Bron

  • Mac Giolla Phadraig C, McCallion P, Cleary E, et al. Total tooth loss and complete denture use in older adults with intellectual disabilities in Ireland. J Public Health Dent 2015; 75: 101-108.

 

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 mei 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 5 - mei 2016; 269-270

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje