× ABONNEREN

Mondgezondheid van thuiswonende ouderen 2

Doel van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de mondgezondheid zoals die door ouderen wordt ervaren en de invloed daarvan op de ‘kwaliteit van leven’. Hiertoe werden 1.000 ouderen (60 tot en met 79 jaar) geselecteerd uit het bevolkingsbestand van Haarlem. De respons was 38%. Gegevens werden verzameld door middel van een gestructureerd interview bij de ouderen thuis. De vragen betroffen het functioneren van het (kunst)gebit en de mond, pijn, ongemak als het losgaan van een prothese en beperkingen en handicaps die het gevolg kunnen zijn van de toestand van de mond. Als een probleem wel eens voorkwam, werd gevraagd hoe erg men dat vond. De meest genoemde problemen waren het niet goed kunnen kauwen en afbijten, het gevoel van een droge mond en het achterblijven van voedselresten tussen de tanden of onder het kunstgebit. Bij dentaten kwam daar bij gevoeligheid van het gebit voor warmte en koude en bij edentaten het losgaan van vooral de onderprothese. Als de frequentie van voorkomen en de waardering van de genoemde fenomenen samen worden genomen, blijkt dat het losgaan van de onderprothese het meest afbreuk deed aan de ‘kwaliteit van leven’.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje