× ABONNEREN

Mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit van verslaafden

In dit onderzoek is de invloed onderzocht van de mondgezondheid op het dagelijks functioneren van een groep alcohol en/of drugsverslaafden die onder behandeling waren bij een centrum voor bijzondere tandheelkunde in Amsterdam. Elke nieuw- aangemelde patiënt kreeg de OHIP-14-vragenlijst thuis gestuurd met het verzoek deze ingevuld te retourneren. In totaal zijn 110 bruikbare vragenlijsten geretourneerd (respons 27,5%). De gemiddelde OHIP- score (40,6; standaarddeviatie 12,9) is substantieel te noemen in verhouding tot andere patiënten groepen. Op de subschalen ‘lichamelijk ongemak’, ´psychologisch ongemak’ en ‘psychologisch gebrek’ scoorden de patiënten het hoogst en, op de subschaal ‘functionele beperking’ het laagst. De slechte mondgezondheid van de onderzochte patiëntengroep heeft een substantiële invloed op het dagelijks functioneren. Deze nulmeting zal worden gebruikt om het effect van tandheelkundige behandeling door het centrum voor bijzondere tandheelkunde te evalueren.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje