× ABONNEREN

Mondzorg bij ouderen: een uitdaging? Determinanten voor mondgezondheid bij ouderen

 • Inleiding
 • Huidige situatie in Nederland en Vlaanderen
 • Determinanten voor mondgezondheid bij ouderen
 • Op weg naar een betere mondzorg
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

Huidige gegevens tonen aan dat de mondgezondheid bij veel ouderen niet goed is en er verder op achteruitgaat zodra men kwetsbaar of zorgafhankelijk wordt. Om op een structurele en duurzame manier deze situatie te verbeteren dient er een duidelijk beeld te zijn van determinanten die de mondgezondheid bij ouderen bepalen, zoals endogene (biologische, leefstijl) en omgevingsdeterminanten en determinanten rond de organisatie van de gezondheidszorg. De verschillende determinanten tonen aan dat mondgezondheid bij ouderen het resultaat is van een samenspel van heel diverse factoren en daarom zal multidisciplinaire samenwerking, ook met personen buiten de klinische zorgverlening, aan de basis moeten liggen van de oplossing. Starten op jonge leeftijd waarbij de geboekte winst gedurende het hele leven meegedragen wordt en de preventiestrategieën en het zorgsysteem aanpassen in functie van de zorgbehoevendheid van een persoon is van cruciaal belang om de mondzorg levensloopbestendig te maken.

Auteursinformatie

 • B. Janssens1, L. Janssens1, N. De Witte2,3, A. Visser4
 • Uit 1de vakgroep Mondzorg Bijzondere Noden, Gerodontologie, Mondgezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent (België), 2de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel (België), 3de faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent (België), 4de afdeling MKA-chirurgie en het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen/ Rijksuniversiteit Groningen (Nederland)
 • Datum van acceptatie: 19 september 2019
 • Adres: mw. dr. B. Janssens, C. Heymanslaan 10, 1P8, 9000 Gent, België
 • barbarae.janssens@ugent.be

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje