× ABONNEREN

Mondzorg bij patiënten in de palliatieve levensfase – ook uw zorg?

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Aanbevelingen
 • Literatuur
 • Verantwoording

Samenvatting

In dit vragenlijstonderzoek is de attitude van tandartsen en studenten tandheelkunde ten aanzien van het verlenen van mondzorg aan palliatieve patiënten bestudeerd. Daarnaast is onderzocht in hoeverre zij betrokken willen worden bij de zorg voor deze patiëntengroep. Uit de resultaten bleek dat beide onderzoeksgroepen relatief weinig affiniteit met palliatieve patiënten hadden. Toch vinden ze mondzorg bij deze groep over het algemeen belangrijk en zijn ze van mening dat tandartsen een rol kunnen spelen bij de levenskwaliteit. Een derde van beide onderzoeksgroepen wil echter zelden betrokken worden bij de mondzorg voor deze patiëntengroep. Daarnaast is ook een derde van de respondenten niet of niet erg bereid om palliatieve patiënten te bezoeken in een verpleeghuis of om huisbezoeken af te leggen. Tandartsen en studenten zijn zich bewust van het belang van mondzorg in de palliatieve levensfase, ze zien het echter (nog) niet zitten om hier zelf verantwoordelijk voor te zijn.

Auteursinformatie

 • M.A. van der Valk1, A.A. Schuller 1,2, A.K.L. Reyners3
 • Uit 1het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde in het Universitair Medisch Centrum Groningen, 2 de expertisegroep Cariologie van TNO Child Health Leiden en 3de afdeling Interne Geneeskunde en Medische Oncologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Datum van acceptatie: 11 november 2019
 • Adres: mw. M.A. van der Valk, Thorbeckelaan 30, 9722 NC Groningen
 • marlot.vandervalk@gmail.com

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje