× ABONNEREN

Mondzorg bij patiënten met neuromusculaire aandoeningen: een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

Bij neuromusculaire aandoeningen worden de motorische zenuwen aangetast. Hierdoor kan de arm-handfunctie sterk achteruitgaan. De behoeften en barrières van patiënten met neuromusculaire aandoeningen en de rol van hun mantelzorgers of zorgverleners bij het uitvoeren van mondzorg werd onderzocht. Hiertoe werd een online vragenlijst gestuurd naar 706 patiënten met een neuromusculaire aandoening (amyotrofische laterale sclerose, progressieve spinale musculaire atrofie, primaire laterale sclerose en progressieve bulbaire parese). De vragen betroffen onder meer zelfredzaamheid, mondsituatie en mondhygiëne. De mondgezondheid gerelateerde kwaliteit van leven en het subjectieve welzijn werden ook gemeten. In totaal reageerden 259 patiënten (36,7%), van wie 71,9% aangaf niet geïnformeerd te zijn over het belang van een goede mondgezondheid. Bovendien wilde 40,4% graag hulp van een professionele mondzorgverlener ontvangen op het gebied van mondhygiëne, 19,8% was niet tevreden over de mondzorg zoals die door henzelf of hun verzorgers werd uitgevoerd. Geconcludeerd werd dat mondzorg bij patiënten met neuromusculaire aandoeningen aandacht nodig heeft van zowel multidisciplinaire behandelteams als mondzorgverleners.

Auteursinformatie

 • B.A.M. Makizodila1,4, J.H.E. van de Wijdeven1,5, J.J. de Soet1, M.K.A. van Selms2, C.M.C. Volgenant1,3
 • Uit de secties 1Preventieve Tandheelkunde, 2Orofaciale Pijn en Disfunctie en 3Cariologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)/Universiteit van Amsterdam & Vrije Universiteit Amsterdam, 4het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (SBT) in Amsterdam en 5Vogellanden Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde in Zwolle
 • Datum van acceptatie: 14 september 2021
 • Adres: mw. B.A.M. Makizodila en mw. J.H.E. van de Wijdeven, Gustav Mahlerlaan 3004 1081 LA Amsterdam
 • als.onderzoek@gmail.com

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje