× ABONNEREN

Mondzorg voor kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen in Duitsland en Nederland

  • Inleiding
  • Belemmeringen voor mondzorg en mondverzorging
  • Organisatie van mondzorg en mondverzorging voor kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen
  • Implicaties van de organisatie
  • Literatuur

Samenvatting

Om de mondgezondheid voor kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen, zowel intra- als extramuraal, in het Euregiogebied Rijn-Waal in Nederland en Duitsland te verbeteren, is geïnventariseerd wat de belemmeringen zijn op het vlak van mondzorg voor de doelgroep volgens de literatuur, hoe de mondzorg is georganiseerd in beide landen en wat de implicaties van deze organisatie voor de (mond)zorg en mondverzorging zijn. Resultaten laten zien dat belemmeringen veelal gelijk zijn, maar dat de organisatie in beide landen verschilt. De grootste verschillen liggen in de financiering en inrichting van mondzorg in de intramurale situatie. Deze is in Nederland in sterkere mate gereguleerd en georganiseerd op basis van de Wet langdurige zorg met als uitgangspunt de Verenso-richtlijn ‘Mondzorg voor zorgafh ankelijke cliënten in verpleeghuizen’. In Duitsland is daarentegen het leveren van mondzorg in de thuissituatie beter gefaciliteerd. In beide landen zijn recentelijk verschillende initiatieven ontplooid ter verbetering van onder meer de informatievoorziening, scholing en financiering van mondzorg.

Auteursinformatie

  • D. Niesten1, V. Leve2, D. Lubisch2, C. Pilgrim3, N.H.J. Creugers1, M. Pentzek2, A. Gerritsen1
  • Uit 1de facuilteit Tandheelkunde van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, 2de Medizinische Fakultät, Institut für Allgemeinmedizin, van de Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Duitsland) en 3de Zahnärztekammer Nordrhein in Düsseldorf (Duitsland)
  • Datum van acceptatie: 21 augustus 2019
  • Adres: mw. dr. ir. D. Niesten, Radboudumc, Philips van Leijdenlaan 25, 6525 EX Nijmegen
  • Dominique.Niesten@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje