× ABONNEREN

Mondzorggedrag van ouders en jonge kinderen gerelateerd aan een preventie­protocol

Preventieve Tandheelkunde

Door op 07-12-2018

Tandcariës in tijdelijke gebitselementen is de beste predictor voor het ontstaan van tandcariës in blijvende gebitselementen. Het is dus van belang te zorgen dat het tijdelijk gebit cariësvrij is. In 22 praktijken werd het ‘Noord-Ierland Cariës Preventie in de Praktijk’ protocol bij 2- tot 3-jarigen uitgevoerd. Bij de aselect gekozen testgroep werden iedere 6 maanden, 3 jaar lang, alle gebitselementen van fluoridevernis voorzien, een tandenborstel en fluoridetandpasta verstrekt en gestandaardiseerd advies over het voorkomen van tandcariës gegeven. Kinderen uit de controlegroep kregen alleen gestandaardiseerd advies. Een belangrijk resultaat na 3 jaar was dat 87% van de kinderen het preventieprotocol volledig hadden gevolgd, maar dat bij 34% van hen toch tandcariës was opgetreden.

Het onderhavige onderzoek beoogde meer inzicht te krijgen in het mondzorggedrag van ouders en kind, en na te gaan hoe dat gedrag inspeelt op het tandcariës-risicoprofiel van jonge kinderen die regelmatig naar de tandarts gaan.

De onderzoekgegevens werden verkregen door middel van een vragenlijst die aan het begin van het onderzoek bij 1.058 ouders werd afgenomen en een telefonisch vraaggesprek met 39 ouders (19 uit de test- en 20 uit de controlegroep). De 39 ouders werden geselecteerd op basis van de volgende kenmerken: a. hadden een kind in de testgroep dat wel en b. geen tandcariës ontwikkelde, c. hadden een kind in de controlegroep dat wel en d. geen tandcariës ontwikkelde.

Uit de vragenlijst kwam naar voren dat zowel tandenpoetsen als het nuttigen van suikerhoudende tussendoortjes bij het merendeel van de kinderen uit beide groepen voorkwam. Kinderen die door hun ouders automatisch werden herinnerd aan het tandenpoetsen hadden significant meer kans op een gebit zonder carieuze dentinelaesies dan kinderen die niet automatisch herinnerd werden. Een verhoogd gebruik van suikerhoudende dranken tussen de maaltijden verhoogde de kans op het krijgen van dentinecaviteiten significant. Het telefonisch interview bracht aan het licht dat alle ouders tandenpoetsen belangrijk vonden. Het controleren van het suikergebruik vond men echter moeilijk.

Conclusie. Al van jongs af aan is tandenpoetsen breed geaccepteerd. De frequentie van suikerhoudend consumpties was hoog. Het regelmatig preventief onderhouden van het gebit is bij vele kinderen nog onvoldoende. Een verbetering van de mondgezondheid moet worden gezocht in het verlagen van de frequentie van ­suikergebruik.

Bron

 O’Malley L, Worthington HV, Donaldson M, et al. Oral health behaviours of parents and young children in a practice-based caries prevention trial in Northern Ireland. Community Dent Oral Epidemiol 2018; 46: 251-257.

Informatie

Auteur(s) J.E.F.M. Frencken
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 7 december 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 12 - december 2018; 673

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje