× ABONNEREN

Morfologische veroudering van de larynx en de farynx

Gerodontologie

Door op 08-07-2016

Door het ontbreken van meetmethoden zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaar over de driedimensionale morfologie van de larynx en de farynx. Daardoor was het tot nu toe niet mogelijk eventuele wijzigingen, die bij veroudering ontstaan, in kaart te brengen. Multidetectorcomputertomografie maakt dit tegenwoordig wel mogelijk. Eerste doelstelling van dit onderzoek was standaardmetingen aan de larynx en de farynx te verrichten om normatieve referentiewaarden te verkrijgen. Tweede doelstelling was het inventariseren van de effecten van veroudering, geslacht en lichaamslengte.

Als proefpersonen fungeerden 30 mannelijke en 24 vrouwelijke vrijwilligers in de leeftijd van 23 tot 77 jaar. De mannen hadden een gemiddelde lichaamslengte van 170 ± 5 cm en de vrouwen van 156 ± 5 cm. Van elke proefpersoon werd onder standaardcondities een multidetectorcomputertomografische scan gemaakt. Door middel van een softwareprogramma werden (driedimensionale) metingen verricht van de volgende larynx- en farynxvariabelen: volume van de orofarynx, volume van de larynx en de hypofarynx, lengte van de farynx, breedte van de farynx, afstand tussen de bodem van de valleculae en de plicae vocales, lengte van de plicae vocales, volume van de sinus piriformis, lengte van de sinus piriformis.

Apart voor mannen en vrouwen konden voor alle larynx- en farynxvariabelen gemiddelden en standaarddeviaties als normatieve referentiewaarden worden berekend. Alle larynx- en farynxvariabelen waren statistisch significant groter bij mannen dan bij vrouwen. Na correctie voor lichaamslengte was dit nog steeds het geval, met uitzondering van volume en lengte van de sinus piriformis. Ook werden statistisch significante positieve correlaties gevonden tussen grootte van elke larynx- en farynxvariabele en lichaamslengte. Leeftijd had 2 statistisch significante effecten, een negatieve op volume van de larynx en de hypofarynx en een positieve op lengte van de farynx.

De onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan het verklaren van de slik-, spraak- en ademhalingsproblemen van veel ouderen. Wellicht is de wijzigende morfologie van de larynx en de farynx hierbij een causale of complicerende factor. Verder onderzoek zal dit moeten verduidelijken.

Bron

  • Inamoto Y, Saitoh E, Okada S, et al. Anatomy of the larynx and pharynx: effects of age, gender and height revealed by multidetector computed tomography. J Oral Rehabil 2015; 42: 670-677.

Auteursinformatie

  • x

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje