× ABONNEREN

Multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van craniomandibulaire dysfunctie

De aandoeningen, die gevat kunnen worden onder de gemeenschappelijke noemer craniomandibulaire dysfunctie (CMD), vereisen in veel gevallen een multidisciplinaire aanpak. Het CMD-team, zoals dat binnen het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) functioneert, bestaat daarom niet alleen uit een aantal tandartsen-gnathologen, maar ook uit fysiotherapeuten en een psycholoog. De (vermeende) CMD-patiënten, die naar dit team worden verwezen, komen allemaal binnen via de huistandarts, of met medeweten van deze via de huisarts of de medisch specialist; de regels betreffende het verwijzen worden in dit artikel kort toegelicht. Het komt regelmatig voor, dat het CMD-team andere disciplines bij de diagnostiek en/of de behandeling van zijn patiënten betrekt. Zo wordt de patiënt soms intern verwezen naar andere tandheelkundige disciplines (bijv. radiologie, endodontologie, parodontologie of prothetiek) of naar tandartsen-specialisten (de orthodontist of de kaakchirurg). Via de huisarts kan de patiënt terecht komen bij paramedici of medisch specialisten, waaronder het multidisciplinaire pijnteam. De tandarts-gnatholoog speelt daarbij een bemiddelende rol.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje