× ABONNEREN

Nanogevulde kunststoflaag tegen oppervlakslijtage van approximale glasionomeerrestauraties

Restauratieve Tandheelkunde

Door op 03-05-2019

De kwaliteit van hooggevuld glasionomeer is de laatste decennia sterk verbeterd. Een verhoogde oppervlakslijtage wordt als zwakke eigenschap van het materiaal beschouwd. Door het afsluiten/opvullen van haarscheurtjes en kleine porositeiten in het materiaaloppervlak met een nanogevulde kunststoflaag denkt de fabrikant een oplossing te hebben gevonden om de oppervlakslijtage van hun hooggevulde glasionomeercementen te verminderen. Het doel van onderhavig onderzoek was om de oppervlakslijtage van approximale hooggevulde glasionomeercementrestauraties in tijdelijke molaren, die met deze kunststoflaag werden bedekt (testgroep) en met vaseline (controlegroep), klinisch te vergelijken. De nanogevulde kunststoflaag is zelfhechtend en moet worden uitgehard.

In totaal werden 32 approximale caviteiten bij evenzovele kinderen (6-7-jaar) door middel van de ART-methode met Fuji IX™ als hooggevuld glasionomeercement gerestaureerd. Bij de helft van de restauraties werd de kunststoflaag (G-Coat Plus™) aan het eind van de behandeling over het materiaaloppervlak aangebracht en bij de andere helft vaseline. Na 1 dag en na 6, 12, 24 en 36 maanden werden afdrukken van alle gebitselementen gemaakt van de kaakhelft met het gerestaureerde gebitselement. De gebitsmodellen werden gescand met 3D-technieken en de afbeeldingen werden boven op elkaar gepositioneerd door middel van speciale softwareprogramma’s. In totaal waren 20 restauraties (11 met kunststoflaag en 9 met vaseline) over de 3 jaren voor evaluatie beschikbaar.

Oppervlakslijtage werd voor 2 situaties berekend: voor alle gebitselementen in de kaakhelft en voor een plek van 1 mm2 van de restauratie met de hoogst gemeten slijtage. De resultaten staan in de tabel vermeld. De oppervlakslijtage op de 1 mm2 plek was statistisch significant hoger bij restauraties die met vaseline waren bedekt dan bij restauraties met de nanogevulde kunststoflaag. Er was geen verschil in oppervlakslijtage van de gerestaureerde molaren van de 2 groepen indien alle gebitselementen werden gemeten.

Tabel. Gemiddelde oppervlakslijtage (GOS) en standaard deviatie (SD) in μm op de geselecteerde 1 mm2 plek van de restauratie en van alle elementen in een kaakhelft voor de HVGIC/kunsthars (test) en HVGIC/Vaseline (controle)groep.

Conclusie. Aanbrengen van een nanogevulde kunststoflaag op hooggevulde glasionomeerrestauraties in het approximale vlak van tijdelijke molaren heeft een oppervlakslijtage beschermend effect. Dit beschermend effect is niet meer aanwezig als de oppervlakslijtage van alle gebitselementen in een kaakhelft worden meegerekend.

Bron

Hesse D, Bonifácio CC, Kleverlaan CJ, Raggio DP. Clinical wear of approximal glass ionomer restorations protected with a nanofilled self-adhesive light-cured protective coating. J Appl Oral Sci 2018; 26: e20180094.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje