× ABONNEREN

Nanozilverfluoride remt cariës effectief

Door op 03-07-2015

Kindertandheelkunde

Cariës komt veel voor bij kinderen uit achterstandsgebieden. In een 1-jarig gecontroleerd prospectief klinisch onderzoek werd de effectiviteit van nanozilverfluoride (NSF) getest bij kinderen (6,3 ± 0,6 jaar) afkomstig uit een zwak sociaaleconomisch milieu in Brazilië. Daartoe werden 130 bij de kinderen aangetroffen carieuze tijdelijke gebitselementen willekeurig verdeeld in 2 groepen: 63 gebitselementen werden geappliceerd met nanozilverfluoride en 67 gebitselementen met water (controlegroep). Alle kinderen kregen voor het onderzoek een tandenborstel en fluoridetandpasta, alsmede instructies met betrekking tot de mondverzorging en de voeding. Het verschil in aantal per groep ontstond door het verschil in het aantal carieuze gebitselementen per kind. De klinische resultaten werden beoordeeld met inachtneming van een kalibratietraining en blindering voor de toewijzing aan de groepen. Bij actieve cariës gold dat een botte sondepunt onder lichte druk gemakkelijk in het dentine van het te beoordelen gebitselement moest kunnen doordringen. Als dit niet mogelijk was, werd de laesie als ‘arrested’ beoordeeld.

Na 7 dagen bleek bij 81% van de gebitselementen in de NSF-groep de aanwezige cariëslaesies arrested te zijn en bij de controlegroep 0% (p < 0,001). Na 5 maanden kwamen de respectievelijke percentages uit op 72,7 en 27,4 (p < 0,001). Na 12 maanden was het verschil tussen de NSF-groep en de controlegroep nog steeds significant: respectievelijk 66,7% en 34,7% (p = 0,003). Nanozilverfluoride bleek na 5 en na 12 maanden significant effectiever bij frontelementen dan bij posterieure gebitselementen (p = 0,01). De effectiviteit van nanozilverfluoride is vergelijkbaar met zilverdiaminefluoride, maar de voordelen van nanozilverfluoride zijn dat het meer biocompatibel is, geen zwarte verkleuring veroorzaakt en de applicatie 1 minuut korter duurt (2 in plaats van 3 minuten). Ook veroorzaakt nanozilverfluoride in tegenstelling tot zilverdiaminefluoride geen metaalsmaak.

De onderzoekers concluderen dat nanozilverfluoride effectief blijkt te zijn in het afremmen van cariës bij kinderen in arme (cariësactieve) gemeenschappen.

Bron

Santos VE jr, Vasconcelos Filho A, Targino AG, et al. A new ‘silver-bullet’ to treat caries in children - nano silver fluoride: a randomised clinical trial. J Dent 2014; 42: 945-951.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje