× ABONNEREN

Narcosebehandeling bij kinderen in Duitsland

Kindertandheelkunde

Door op 07-02-2020
  • Bron
  • Reacties (0)

De laatste decennia zijn de behandelingen in de mondzorg voor kinderen onder algehele anesthesie (AA) ook in Duitsland toegenomen. Het onderzoek had als doel 78 AA-behandelingen die in de universiteitskliniek (UK) van Greifswald waren uitgevoerd te vergelijken met 219 AA-behandelingen die in 4 pedodontologische privéklinieken (PK) waren uitgevoerd. Daartoe werden de patiëntendossiers in 2011 van 297 kinderen jonger dan 18 jaar met elkaar vergeleken. De onderzochte variabelen waren leeftijd, geslacht, cariësstatus, röntgendiagnostiek en de behandeling.

Van de kinderen die AA ondergingen was bij de UK en PK respectievelijk 54% en 50% jonger dan 5 jaar. Er was een significant verschil in de toegepaste röntgentechniek (p < 0,001). In de UK werden onder andere meer panoramische röntgenopnamen gemaakt en in de PK meer intraorale rÖntgenopnamen (afb.).

Afb. Verschillen in toegepaste röntgentechniek bij universiteitskliniek en privékliniek.

De meeste jonge kinderen hadden een cariësscore van dmft > 7 (het landelijk gemiddelde dmft bij 6-7 jarigen is 1,8). In de blijvende dentitie was de cariësscore minder dan de helft en een fractie hoger in de UK dan in de PK (respectievelijk DMFT 2,94 ± 4,02 en 2,43 ± 3,27). Rampant cariës kwam vaker voor in de UK (47%) dan in de PK (34%). Maar irreversibele pulpaontstekingen kwamen in beide klinieken ongeveer bij 20% van de kinderen voor. In de UK werden significant meer extracties gedaan dan in de PK (respectievelijk 40% en 16%, p < 0,000) en vaker voorgevormde kronen vervaardigd (respectievelijk 16 en 14%, p < 0,002), maar significant minder restauraties gemaakt (respectievelijk 34% en 48%). Ook werden minder vaak pulpotomieën uitgevoerd (respectievelijk 8% en 12%, p < 0,000). Preventieve vervolgbehandelingen vonden vaker plaats in de UK (60%) dan in de PK. Bij de laatste werd in de eerstvolgende 6 maanden hooguit volstaan met een consult (35%) gevolgd door een preventieve behandeling (32%). De onderzoekers stellen dat een preventieve behandeling de voorkeur geniet om de noodzaak voor uitgebreide behandeling onder algehele anesthesie te verminderen

Conclusie. Er bestaan opmerkelijke verschillen in de methode van röntgendiagnostiek en de behandeling van kinderen met multicariës onder algehele anesthesie tussen de universiteitskliniek in Greifswald en 4 privéklinieken in Duitsland.

NB. De analyse vond plaats in het jaar dat in Greifswald een onderzoek naar NRCT werd gestart.

Bron

Takriti M, Alhakim D, Splieth C. Dental characteristics and according treatments of children under GA in Germany. Eur Arch Paediatr Dent 2019; 20: 617-622.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) R.J.M. Gruythuysen
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 7 februari 2020
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 127 - editie 2 - februari 2020; 127

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog