× ABONNEREN

Nauwkeurigheid van 9 verschillende intraorale scanners

Prothetische tandheelkunde

Door op 05-04-2019

Een intraorale scan moet een accurate weergave van de werkelijkheid zijn. In dit in-vitro-onderzoek werden 9 verschillende intraorale scanners vergeleken om een volledige boog te scannen: CEREC Omnicam (Dentsply Sirona), CS 3500 (Carestream Health Inc), E4D Dentist (E4D Technologies), FastScan (IOS Technologies Inc), iTero (Align Technology Inc), PlanScan (Planmeca Oy), Trios (3shape A/S), True Definition (3M ESPE) en Zfx IntraScan (Zfx GmbH). De scanners verschilden onder andere ten aanzien van de gebruikte optische techniek, bijvoorbeeld foto- of filmscanmethode en poederen of niet poederen. Er werden 14 veel gebruikte preparaties gescand (n = 10) waarbij de scans werden vergeleken met het beeld verkregen via een indus–triële desktopscanner (stereoSCAN R8): de ’trueness’. Precisie werd gedefinieerd als de intra-groepovereenkomst.

De trueness tussen de foto- en filmscanmethodes was gelijk. De zogenaamde swept source optical coherence tomography (SS-OCT) techniek gaf een lagere trueness dan andere technieken. De poeder-afhankelijke FastScan en True Definition vertoonden een significant betere trueness dan de poederloze intraorale scanners. De Trios was het meest precies (gemiddelde afwijking 34,70 µm, maximum 263,55 µm), de E4D vertoonde de hoogste afwijking in precisie (gemiddeld 357,05 µm, maximum 2309,45 µm). De afwijking in trueness was het laagste bij de Trios (42,30 µm) en het hoogste bij het Zfx IntraScan model (153,80 µm). De modellen vervaardigd met E4D, PlanScan en Zfx IntraScan vertoonden meer imperfecte oppervlaktestructuren en rondden vaker scherpe hoeken af.

Conclusie. De E4D en Zfx IntraScan presteerden qua nauwkeurigheid inferieur ten opzichte van de andere onderzochte scanners. Intraorale scanners die scannen volgens de SS-OCT-technologie zijn inferieur vergeleken met scanners die andere optische technieken gebruiken. Scanners die een poedercoating vereisten, produceerden in de regel nauwkeurigere scans vergeleken met poederloze scanners.

Bron

Kim RJ, Park JM, Shim JS. Accuracy of 9 intraoral scanners for completearch image acquisition: A qualitative and quantitative evaluation. J Prosthet Dent 2018; 120: 895-903.

Informatie

Auteur(s) M. Koole
M.S. Cune
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 april 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 04 - april 2019; 217

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje