× ABONNEREN

Nazorg voor duurzaamheid en profijtelijkheid van kronen en bruggen

Een belangrijke doelstelling van een behandeling met kronen en bruggen is dat deze een duurzaam en profijtelijk resultaat oplevert. Dat vereist ook nazorg. Als eerste moet aan de hand van een risicoprofiel de frequentie van periodieke mondonderzoeken worden vastgesteld. Doelstellingen van de periodieke mondonderzoeken zijn de preventie en zo nodig de behandeling van pathologische aandoeningen en complicaties. In preventief opzicht moet aandacht worden geschonken aan voorlichting en instructie, orale biofilm en tandsteen, niet-functionele activiteiten, harde gebitsweefsels, parodontale en peri-implantaire weefsels en speeksel. Daarna kan worden beoordeeld of de beoogde duurzaamheid en profijtelijkheid zijn behaald of alsnog kunnen worden behaald, al dan niet door middel van geïndiceerde aanpassingen. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de endodontisch behandelde gebitselementen. Herstel-reparatie- of vervangingswerkzaamheden kunnen nodig zijn bij complicaties als losgekomen kroon of brug, fractuur in onderdeel van kroon of brug, verlies van vitaliteit van het pijlerelement en technische problemen met het implantaat of de implantaatopbouw.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje