× ABONNEREN

Niet-plaquegerelateerde gingivitis

Door op 01-11-2002

Gingivitis is een symptoom van een onderliggende pathologie, meestal veroorzaakt door bacterile accumulatie. Hierdoor is bij tandartsen gingivitis vaak synoniem aan plaquegerelateerde gingivitis. Dit is een gevaarlijke simplificatie daar soms totaal andere etiologien, die uiteraard totaal andere behandelingen vergen, gingivitis kunnen veroorzaken. Dit artikel illustreert enkel de meest frequente, die niet enkel de parodontoloog ontmoet doch ook de algemeen practicus, zoals erosieve lichen planus, herpetische gingivitis, Candida en radiotherapie.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje