× ABONNEREN

Odontogeen focusonderzoek: een voorstel voor een meer genuanceerde benadering

(Ziekenhuis)tandartsen en mondziekten-, kaak- en aangezichtschirurgen worden regelmatig geconfronteerd met een odontogeen focusonderzoek bij patiënten die in het medisch centrum behandeld (gaan) worden en bij wie de gebitssituatie van belang is voor de medische behandeling of situatie. Dit betreft doorgaans onbegrepen koorts, hartchirurgie, chemotherapie, orgaantransplantaties en gewrichtsprothesen, bisfosfonaatgebruik en radiotherapie in het hoofd-halsgebied. In de praktijk is er behoefte aan een duidelijk, eenvoudig te hanteren beslissingsmodel voor beoordeling en behandeling van odontogene foci voor de verschillende medische indicaties. De beschreven medische omstandigheden hebben met elkaar gemeen, dat subklinische infecties in bijzondere omstandigheden tot complicaties kunnen leiden. De invloed en de wijze van optreden van een odontogene infectie is bij elk van de genoemde situaties verschillend. Dit laatste heeft consequenties voor de noodzaak van het elimineren van odontogene foci. De beoordeling en behandeling van odontogene foci in relatie tot verschillende medische situaties behoeven daarbij een genuanceerde benadering.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje