× ABONNEREN

Odontogeen focusonderzoek in een selectie van Nederlandse medische centra

Een odontogeen focus kan tot zowel lokale als algemene lichamelijke aandoeningen leiden. Het kan vooral bij bepaalde patiëntencategorieën van belang zijn aanwezige odontogene foci te behandelen om interferentie met een medische behandeling te voorkomen. Om inzicht te krijgen in het aantal verrichte focusonderzoeken, de medische indicaties voor een focusonderzoek, het aantal en de soort odontogene foci dat wordt gevonden en de naar aanleiding van het focusonderzoek uitgevoerde behandelingen, zijn over een periode van 3 maanden in 16 medische centra de uitgevoerde odontogene focusonderzoeken geregistreerd. Het aantal geregistreerde focusonderzoeken was 470. De voornaamste indicatie voor een focusonderzoek bleek hart(klep)chirurgie te zijn, gevolgd door radiotherapie in het hoofd-halsgebied. In meer dan de helft van de gevallen werd het focusonderzoek gevolgd door een behandeling om de mond focusvrij te maken. Er was een significant verschil in percentages patiënten bij wie foci werden gevonden en behandelingen werden uitgevoerd tussen dentate en edentate patiënten, namelijk bij meer dan 80% van de dentaten en bij minder dan 20% van de edentaten.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje