× ABONNEREN

Oligodontie

Om inzicht te krijgen in de opstelling en de uitvoering van de behandelplannen van patiënten met oligodontie zijn uit het patiëntenbestand van een afdeling Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde 58 patiënten geselecteerd die in de periode 1986-2003 waren afbehandeld. De volgende gegevens zijn uit de patiëntendossiers overgenomen: geslacht, leeftijd en tijdstip van verwijzing voor een eerste consult, ontbrekende gebitselementen, verwijzende zorgverlener, opgesteld behandelplan en uitgevoerde behandelingen. De uitgevoerde prothetische behandelingen werden ingedeeld in overkappingsprothesen op natuurlijke gebitselementen, kronen en frameprothesen op natuurlijke gebitselementen en kronen en/of bruggen op implantaten. Uit de statistische analyse van de gegevens bleek dat de behandelplannen niet altijd waren opgesteld voor het twaalfde levensjaar, dat het niet altijd duidelijk was wie de behandelingen had gecoördineerd en dat behandelingen met implantaten in de loop der tijd een grotere rol waren gaan spelen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje