× ABONNEREN

Omgangsstrategien bij de behandeling van kinderen

Door op 01-07-2005

De American Academy of Pediatric Dentistry, de Amerikaanse vereniging van kindertandartsen, geeft regelmatig herzieningen en uitbreidingen van haar protocollen en richtlijnen uit. Dit artikel is een van commentaar voorziene Nederlandse samenvatting van een speciale uitgave van het tijdschrift. Pediatric Dentistry met gevalueerde protocollen en specialistische artikelen die richtinggevend zijn voor het algemeen aanvaarde gedrag van de Amerikaanse kindertandartsen. De protocollen voor de behandeling van kinderen zijn aangepast aan de moderne tijd, maar weinig concreet omschreven. Voor de toepasbaarheid van deze protocollen en richtlijnen in de Nederlandse klinische kindertandheelkunde wordt aanbevolen meer op de leeftijd en het bijbehorende gedrag van een kind te letten en het handelen te baseren op de resultaten van klinisch onderzoek.

Informatie

Auteur(s) J.S.J. Veerkamp
Rubriek Visie
Publicatiedatum 1 juli 2005
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 112 - editie 7 - juli 2005 ; 247-250

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje