× ABONNEREN

Onderscheid tussen temporomandibulaire pijn en andere vormen van orofaciale pijn op basis van een vragenlijst

Onderzocht werd of, los van de gebruikelijke instrumenten voor de diagnostiek van temporomandibulaire pijn, een vragenlijst onderscheid kan maken tussen temporomandibulaire pijn en andere vormen van chronische orofaciale pijn. Daarbij werd uitgegaan van het biopsychosociaal model. Er werden 509 patiënten die orofaciale pijn rapporteerden via een digitale vragenlijst, ingedeeld in 2 groepen op basis van het uitgebreide functieonderzoek: patiënten met temporomandibulaire pijn en patiënten met orofaciale pijn bij wie de diagnose temporomandibulaire pijn werd uitgesloten. Logistische regressieanalysen toonden aan dat de 2 patiëntengroepen niet van elkaar verschilden voor het merendeel van de biologische en de psychologische aspecten uit het biopsychosociaal model. Wel rapporteerden patiënten met temporomandibulaire pijn vaker bruxisme, een hogere pijnintensiteit en vaker niet-specifieke pijn dan patiënten met andere typen orofaciale pijn. Het onderzoek toonde aan dat de vragenlijst een hulpmiddel kan zijn voor het onderscheiden van patiënten met temporomandibulaire pijn van patiënten met andere oorzaken van orofaciale pijn.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje