× ABONNEREN

Ondersteuning van het ‘water-only’ beleid op scholen

Kindertandheelkunde

Door op 02-03-2018

Sinds 1980 neemt het aantal kinderen met obesitas toe. De beschikbaarheid en de marketing van suikerhoudende dranken speelt hierbij een belangrijke rol en heeft tegelijkertijd invloed op het ontstaan van cariës en diabetes. Een ‘water-only’ beleid kan hier verandering in brengen. Het doel van het onderzoek was de initiatieven om suikerhoudende drankjes op scholen te verbieden en een beleid van alleen water en melk op scholen te promoten te ondersteunen. Van de 201 aangeschreven basisscholen stuurden er slechts 78 de vragenlijst met betrekking tot de huidige status ten aanzien van het ‘water-only’ beleid terug. Op 22 (28%) scholen was het ‘water-only’ beleid ingevoerd, 10 (13%) scholen waren bezig het beleid in te voeren, 12 (15%) overwogen een ‘water-only’ beleid en 12 ( 15%) zagen niets in zo’n initiatief. De belangrijkste reden hiervoor was het gebrek aan ondersteuning door de ouders en de gemeenschap, en zelfs weerstand bij de ouders. Een kwart van de scholen gaf aan van de overheid via een gezondheidsmedewerker ondersteuning te krijgen voor de uitvoering van ‘water only’ beleid. Bij het implementeren van het ‘water-only’ beleid bleek het essentieel de betrokkenen goed te informeren wat de achtergrond van dergelijk beleid is en toezicht te houden bij de toepassing ervan.

Conclusie. Een aantal standpunten wordt ingenomen ten aanzien van het ‘water-only’ beleid; ‘water-only’ kan een nieuwe norm op scholen worden en bijdragen tot minder gezondheidsproblemen. Het is een eerste stap naar een gezondere omgeving om obesitas, maar ook andere gezondheidsproblemen te verminderen.

Bron
Mansoor O, Ali R, Richards R. Regional survey supports national initiative for ‘water-only’ schools in New Zealand. Aust NZ J Public Health 2017; 41: 508-511.

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 2 maart 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 3 - maart 2018; 172

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje