× ABONNEREN

Onderzoeksmethoden in de tandheelkunde 10. Het bepalen van de orthodontische behandelingsbehoefte

Door op 01-06-2005

Geschat wordt dat ongeveer nderde van de Nederlandse bevolking een objectieve indicatie voor orthodontische behandeling heeft. Voor de patint is esthetiek meestal de belangrijkste reden voor behandeling. Onder andere door maatschappelijke ontwikkelingen die de benvloedbaarheid van het uiterlijk benadrukken, wordt de noodzaak om op verantwoorde wijze de orthodontische behandelingsbehoefte te bepalen steeds urgenter. Ook dwingen budgettaire redenen tot keuzes in de gezondheidszorg, waarbij een objectieve vaststelling van de behandelingsbehoefte noodzaak is. In dit artikel wordt ingegaan op indices die de behandelingsbehoefte bepalen aan de hand van zowel esthetische als dentale factoren. Meer specifiek worden de Index for Orthodontic Treatment Need (IOTN), de Dental Aesthetic Index (DAI) en de Index of Complexity, Outcome and Need (ICON) besproken. De indices zouden in de toekomst tevens als financieel instrument gebruikt kunnen worden om de aanspraak op vergoeding van de behandeling te bepalen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje