× ABONNEREN

Ongemak van kinderen tijdens het geven van lokale anesthesie

In dit onderzoek is gekeken of een geautomatiseerd systeem voor het lokaal injecteren van een anestheticum (Wand) bij kinderen minder ongemak teweegbrengt dan de traditionele methode. Ook is beoordeeld of de mate van angst voor een tandheelkundige behandeling hierop invloed heeft. Er participeerden 125 kinderen van 4 tot en met 11 jaar in dit onderzoek.Het ongemak werd gemeten met behulp van video-opnamen en met intervallen van 15 seconden gescoord op de Venham-schaal en de Observational Scale of Behavioral Distress. De mate van angst voor een tandheelkundige behandeling werd gemeten met de Dental Subscale van de Childrens Fear Survey Schedule.Uit de resultaten bleek dat de kinderen met een laag angstniveau bij gebruik van het geautomatiseerde systeem tijdens de eerste 2 intervallen minder ongemak, spierspanning, verbaal protest en lichamelijke beweging vertoonden dan met de traditionele methode. Bij de kinderen met een hoog angstniveau werd tussen de 2 methoden geen verschil in ongemak gevonden.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje