× ABONNEREN

Ongewenste neveneffecten van lokale anesthesie

Door op 01-05-2009

Lokale anesthetica worden in de tandheelkunde frequent toegepast. Aangezien weinig gegevens bekend zijn over de incidentie van complicaties na toediening van lokale anesthesie, werd een prospectief onderzoek verricht onder een groep van 219 patiënten. Complicaties die het meest frequent werden waargenomen waren insufficiënte anesthesie (17%) en positieve aspiratie (3%). Pijn tijdens injecteren, parese van de nervus facialis, lokale bleekheid (´blanching´), hematoom en vasovagale collaps werden als afzonderlijke complicatie bij minder dan 1% van de patiënten waargenomen. De resultaten suggereerden dat toediening van een lokaal anestheticum geassocieerd is met een kleine kans op ongewenste neveneffecten en dat deze ongewenste neveneffecten meestal lokale complicaties betreffen met een beperkte omvang en ernst.

Meer lezen? Log in of wordt abonnee

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Reacties